Uplata gotovog novca

Usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa.

Isplata gotovog novca

Usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca sa platnog računa, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa.

Prenos novčanih sredstava

Usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to: transferom odobrenja, direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje ili korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva.

Izvršavanje novčane doznake

Usluge izvršavanja novčane doznake kod koje pružalac platnih usluga prima platiočeva novčana sredstva bez otvaranja platnog računa za platioca ili primaoca plaćanja, isključivo radi stavljanja tih sredstava na raspolaganje primaocu plaćanja ili radi prenosa tih sredstava primaočevom pružaocu platnih usluga, koji ih stavlja na raspolaganje primaocu plaćanja.

Platna institucija svoju delatnost vrši samostalno u svojim filijalama ili preko mreže zastupnika širom Srbije.
Zaključivanjem ugovora o poslovnoj saradnji sa kompanijom Continental Exchange Solutions, Inc. dba RIA Financial Services (u daljem tekstu RIA), platna institucija PaySpot postala je predstavnik kompanije Ria za Srbiju - za pružanje platne usluge iz član 4 tačka 6) Zakona o platnim uslugama.
Poslove prijema, a uskoro i slanja novčanih doznaka putem kompanije RIA, platna institucija PaySpot vrši preko svojih filijala ili preko registrovanih zastupnika na teritoriji Republike Srbije na način kako je definisano Zakonom o platnim uslugama.

PODACI O PLATNOJ INSTITUCIJI:

Naziv: PaySpot d.o.o. Novi Sad

PIB: 109296534

MB: 21157074

Šifra delatnosti: 6419, Ostalo monetarno posredovanje

Datum osnivanja: 11.12.2015

Adresa: Branimira Ćosića 2, Novi Sad

e-mail: office@payspot.rs

Telefon: +381 (0)21 310 3000