Društveno odgovorno poslovanje - PaySpot doo Novi Sad

Društveno odgovorno poslovanje

Obaveza
svakog od nas

Poziciju lidera opravdavamo i kroz društveno odgovorno poslovanje učestvovanjem u humanitarnim akcijama i aktivnostima koje propagiraju zdrave stilove života.

Humanost
Znamo da nečije malo, nekome može da znači puno.
Ekologija
Odnos prema životnoj sredini je važna komponenta svake ozbiljne kompanije na svetu.
Odgovornost
Propagiramo zdrave stilove života, kako u kompaniji, tako i van nje.
Društveno odgovorno poslovanje - Čepom do osmeha
Saradnja sa „Čepom do osmeha“

Vaš
dobar komšija

Od samog početka PaySpot je, kao platna institucija prisutna u humanitarnim akcijama i zaista se trudimo da prepoznamo aktivnosti koje na transparentan i efikasan način doprinose zajednici (društveno odgovorno poslovanje).

Možemo izdvojiti saradnju sa humanitarnom ekološkim udruženjem „Čepom do osmeha“ koje je 2019. godina nagrađeno Nacionalnom nagradom za najdugoročniju volontersku akciju od strane CSR Foruma Lidera održivog razvoja. Mi smo ih i pre nagrade prepoznali kao iskrenu i vrlo korisnu akciju.

Sa našim prijateljima iz Udruženja „Čepom do osmeha“ naš slogan – Vaš dobar komšija – ima dodatnu vrednost.

Promocija zdravih navika

Ličnim primerom
kao motivacija

Trčanje u humanitarne svrhe je idealna kombinacija zdravih navika i društvene odgovornosti. Primer trčanja je nešto što prepoznajemo kao svoju vrednost: upornim, vrednim i predanim radom postižemo odlične rezultate.

Oslanjamo se na sopstvene resurse i sami smo odgovorni za postignuto. Ponosni smo na svoje zaposlene koji promovišu ovakav tip aktivnosti.

  • Upornost
  • Predan rad
  • Disciplina
  • Izazovi
  • Snažna volja
  • Usmerenost ka cilju
Društveno odgovorno poslovanje - PaySpot