Integracija sa RegOs softverom za registraciju vozila

Integracija sa RegOs softverom za registraciju vozila

posted in: Vesti | 0

Platna institucija PaySpot i kompanija Regos uspešno su realizovali integraciju svojih softverskih rešenja – programa za registraciju vozila i softvera za platni promet. Zahvaljujući navedenoj integraciji, vreme potrebno za realizaciju registracije i izvršenje uplata troškova registracije vozila, svedeni su na najmanju moguću meru. Na ovaj način, postignuta je značajna ušteda angažovanja zaposlenih na tehničkom pregledu, a pre svega je povećano zadovoljstvo korisnika usluga tehničkih pregleda koji su istovremeno zastupnici platne institucije PaySpot i korisnici RegOs programa za registraciju vozila.
Više informacija o RegOs programu i mogućnosti njegovog korišćenja možete da pročitate na sajtu www.regos.rs ili slanjem upita na office@regos.rs