Platna institucija PaySpot d.o.o. Novi Sad postala je predstavnik Ria Money transfer - PaySpot doo Novi Sad

6 septembra, 20170

Platna institucija PaySpot d.o.o. Novi Sad postala je predstavnik Ria Money transfer / RIA transfer novca za Srbiju. Zastupnici PaySpot-a biće u mogućnosti da vrše isplatu primljenih Ria novčanih doznaka, a uskoro i slanje doznaka u inostranstvo, upućenih preko Ria money transfer. Zaključivanjem ugovora o poslovnoj saradnji sa kompanijom Continental Exchange Solutions, Inc. dba RIA Financial Services, a u okviru dozvole izdate od strane Narodne banke Srbije, PaySpot je proširio svoju ponudu uslugom međunarodne transakcije izvršenja novčane doznake Ria money transfer.

RIA je treća po veličini u svetu kompanija za međunarodni transfer novca, prisutna u svim delovima sveta. Ono što je karakteristično za ovu kompaniju, jeste da je izvršenje doznake veoma pouzdano, kao i da su naknade za klijente povoljnije u odnosu na konkurenciju.

U narednom periodu, platna institucija PaySpot će aktivno raditi na uključivanju mreže zastupnika kod kojih se vrši prijem, odnosno slanje Ria novčanih doznaka.

Sva pitanja vezano za izvršenje RIA novčane doznake možete da uputite na email adresu: office@payspot.rs ili da nas pozovete telefonom na 021/310-3000. Direktan kontakt sa RIA, uključujući informacije o izvršenju novčane doznake, deviznim kursevima ili provizijama za slanje iz drugih zemalja,  ili deviznim kursevima koji se primenjuju, možete dobiti telefonom na +381 11 3216 860 (Ria call centar).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *