VestPoseta Debatnog kluba Univerziteta u Novom Sadu PaySpot platnoj instituciji

11. 10. 2022.0
https://www.payspot.rs/wp-content/uploads/2022/10/FLB7050-1-1280x853.jpg

Saradnja sa obrazovnim ustanovama za nas predstavlja veoma važan faktor u rastu i razvoju naše platne institucije. Takva saradnja predstavlja priliku da se ostvare prednosti u vidu dodatne edukacije i potencijalne saradnje sa studentima u vidu zaposlenja, prakse i slično. 

U utorak, 4.10.2022., PaySpot institucija je u svojim prostorijama ugostila Debatni klub Univerziteta u Novom Sadu. Cilj posete je bio da se studenti upoznaju sa radom i načinom funkcionisanja PaySpot platne institucije. Goste je dočekao naš stručni saradnik za marketing, Sonja Večei. Nakon pozdravne reči naše direktorke i osnivača, Dubravke Bjekić, Aleksandra Ščepanović je preuzela reč i detaljno prikazala poslovni model PaySpot-a. Kao direktorka Sektora za poslovni razvoj PaySpot platne institucije, studenti su mogli od Aleksandre da čuju i saznaju koje sve platne usluge PaySpot ima u svojoj ponudi, kako se radi sa zastupnicima i kako izgleda naš tipičan radni dan. 

S’ obzirom da je PaySpot prva platna institucija na području Srbije, Aleksandra je istekla razliku u načinu poslovanja banaka, institucija za digitalnu imovinu, fintech kompanija i PaySpot-a. Takođe, povela se priča na veoma aktuelnu temu – elektronski novac. Tema elektronskog novca je veoma bliska i našoj platnoj instituciji, budući da će u skorijoj budućnosti PaySpot institucija biti u mogućnosti da izdaje isti, nakon dobijanja dozvole od Narodne banke Srbije. 

Uopšteno, razgovarali smo o digitalizaciji usluga, razvoju inovativnih IT rešenja sa studentima. Sa druge strane, povratnu informacije koje smo dobili od njih su nas impresionirale. Stepen zainteresovanosti i znanja studenata je na izuzetnom nivou. Uzimajući u obzir da je bilo studenata sa raznih studijskih programa i fakulteta, diskutovali smo o raznim stavkama poput kriptovaluta, bezbednosti novčanih transakcija, mogućnostima koje pružaju kartična plaćanja, načina reklamiranja PaySpot usluga i samog PaySpot brenda. 

Payspot će i u narednom periodu nastaviti da podržava inicijative Univerziteta u želji da doprinese i podrži obrazovanje studenata kroz ovakve vrste radionica i prezentovanje dobre prakse rada uspešne kompanije.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *