fbpx
 
Sve na dlanu

Sve PaySpotUsluge

PaySpot je bio prva kompanija koja je pored Pošte Srbije omogućila platni promet. Danas postavljamo nove domete, unapređujemo i proširujemo ponudu platnih usluga za naše klijente i zastupnike. Sarađujemo sa svetskim tržišnim liderima i ponosni smo što, kao domaća kompanija, možemo našim građanima da ponudimo usluge koje im olakšavaju i unapređuju poslove i svakodnevicu.

Uplata gotovog novca

Usluga koje omogućava fizičkim licima (rezidentima) plaćanje računa, taksi, poreza, uplata drugom licu na račun...

Prenos novčanih sredstava u zemlji - PaySpot.net

Usluga transfera novca između dva fizička lica...

Međunarodni transfer novca - RIA

Usluga koja omogućava slanje i prijem novca iz inostranstva...

Međunarodni transfer novca - Golden Crown International Money Transfers

Zaključivanjem ugovora o poslovnoj saradnji sa korporacijom Credit Union „Payment Centar“– Golden Crown International Money Transfer, Platna institucija je postala administrator i nosilac poslova KoronaPay novčanih doznaka.

Usluga povrata poreza (Tax Free) - Global Blue

Povraćaj poreza na dodatu vrednost za robu (ili usluge)...