Naše uslugeUsluga povrata poreza na dodatu vrednost - Planet Tax Free

Platna institucija PaySpot  omogućava fizičkim licima – nerezidentima Evropske unije (EU), uslugom Planet tax free – povrat poreza na dodatu vrednost za robu ili usluge koje su kupljene u inostranstvu.

Planet tax Free – usluga povrata poreza na dodatu vrednost može biti izvršena u gotovom novcu ili uplatom na račun fizičkog lica a na osnovu vaučera komapnije Planet tax Free.

Navedenom uslugom Platna institucija PaySpot omogućava da se povraćaj novca izvrši u našoj zemlji.

Informišite se o usluzi povrata poreza na dodatu vrednost u  Uslovima izvršenja Planet Tax Free, kao i Tarifama Planet Tax Free ili nas kontaktirajte:

telefonom: + 381 (0)21 310 3000
putem e-mailoffice@payspot.co.rs

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image