Usluge

Usluga povrata poreza

PaySpot omogućava platnu uslugu povrata poreza, odnosno novčanu doznaku koja se realizuje po osnovu povrata poreza za robu kupljenu u inostranstvu turistima koji nisu rezidenti EU. Na taj način omogućavamo građanima Srbije da povrat poreza iz inostranstva naplate u svojoj zemlji a samim tim postoji veća mogućnost da taj novac i potroši u našoj zemlji. Verujemo da je to uloga platnih institucija – da svojim poslovanjem pomognu svoju zemlju.

Usluga povrata poreza (Tax Free) - Global Blue

Povraćaj poreza na dodatu vrednost za robu (ili usluge)...